Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Hlášení místního rozhlasu

OÚ Snovídky oznamuje občanům, že ve dnech 29. – 30.4.2018 bude před hasičku přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a žádájí občany o třídění odpadu - do tohoto kontejneru nelze ukládat nebezpečný odpad!

SDH Snovídky pořádají v sobotu 29. 4. 2018 sběr a svoz železa a elektroodpadu po obci. Tímto děkují občanům za nachystání starého železa a elektrospotřebičů před své domy.

Oznamujeme občanům, že poplatky jsou letos ve stejné výši jako v roce 2017.

Poplatek za komunální odpad = 550 Kč/osobu; poplatek ze psů = 100 Kč za 1.psa, 150 Kč za 2.psa, 300 Kč za 3.psa a 500 Kč za každého dalšího psa, poplatek za kabelovou televizi = 1200 Kč/rok a platby za stočné = 75 Kč/občana a nebo 150Kč/rekr. objekt.

Platit lze do 31. 3. 2018 a to ihned převodem na účet obce č.: 19622731/0100, variabilní symbol: číslo popisné nebo do pokladny obce, kdy poplatky budou vybírány až od 1. 3. 2018.