Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Schválený rozpočet obce Snovídky na rok 2019

ROZPOČET obce Snovídky na rok 2019 - Příjmy

Schválený rozpočet 2018

Skutečnost/oček. plnění 2018

Rozpočet na rok 2019

Daně a poplatky - § xxxx, položky 11xx, 1211,13xx, 1511

4 650 000,00 Kč

5 424 500,00 Kč

5 750 000,00 Kč

Neinv.transfer ze SR na volby položka 4111

0,00 Kč

56 200,00 Kč

0,00 Kč

Neinv. transf. ze SR položka 4112

68 500,00 Kč

70 700,00 Kč

70 700,00 Kč

Neinv. transfer z ÚP položka 4116

720 000,00 Kč

925 700,00 Kč

60 000,00 Kč

Přijaté transfery od krajů položka 4x22

0,00 Kč

1 275 000,00 Kč

0,00 Kč

par. 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

200 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

par. 2310 Pitná voda

160 000,00 Kč

160 000,00 Kč

160 000,00 Kč

par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod

26 000,00 Kč

26 000,00 Kč

26 000,00 Kč

par. 3313 Filmová tvorba, kina

6 000,00 Kč

6 000,00 Kč

6 000,00 Kč

par. 3314 Činnosti knihovnické

500,00 Kč

500,00 Kč

500,00 Kč

par. 3341 Rozhlas a televize

84 000,00 Kč

84 000,00 Kč

84 000,00 Kč

par. 3399 Ostatní záležitosti kultury

31 300,00 Kč

31 300,00 Kč

31 300,00 Kč

par. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3 300,00 Kč

3 300,00 Kč

8 800,00 Kč

par. 3613 Nebytové hospodářství

72 000,00 Kč

72 000,00 Kč

72 000,00 Kč

par. 3631 Veřejné osvětlení

0,00 Kč

16 500,00 Kč

16 500,00 Kč

par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj

320 000,00 Kč

320 000,00 Kč

336 500,00 Kč

par. 3723 Sběr a svoz ost.odpadů

40 000,00 Kč

40 000,00 Kč

40 000,00 Kč

par. 3739 Ochrana půdy a spodní vody

10 600,00 Kč

10 600,00 Kč

10 600,00 Kč

par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

0,00 Kč

100 000,00 Kč

0,00 Kč

par. 5512 Požární ochrana (prodej CAS LIAZ)

0,00 Kč

150 000,00 Kč

0,00 Kč

par. 6171 Regionální a místní správa

3 100,00 Kč

3 100,00 Kč

3 100,00 Kč

par. 6310 Obecné příjmy  z finančních operací

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

Příjmy celkem

6 396 300,00 Kč

8 776 400,00 Kč

6 677 000,00 Kč

Návrh rozpočtu obce Snovídky na rok 2019 - Výdaje

Schválený rozpočet 2018

Skutečnost/oček. plnění 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

par. 2212 Silnice

0,00 Kč

1 000,00 Kč

2 000,00 Kč

par. 2219 Ostatní záležitosti poz.kom.

733 000,00 Kč

983 000,00 Kč

25 000,00 Kč

par. 2292 Ostatní činnost a nesp.výdaje v dopravě

17 500,00 Kč

17 500,00 Kč

17 000,00 Kč

par. 2310 Pitná voda

300 000,00 Kč

300 000,00 Kč

325 000,00 Kč

par. 2321 Odvádění a čištění odp. vod

70 000,00 Kč

70 000,00 Kč

70 000,00 Kč

par. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině

500 000,00 Kč

450 000,00 Kč

500 000,00 Kč

par. 3111 Mateřská škola

2 210 000,00 Kč

2 257 200,00 Kč

1 040 000,00 Kč

par. 3313 Filmová tvorba, kina

8 000,00 Kč

9 400,00 Kč

8 000,00 Kč

par. 3314 Činnosti knihovnické

15 000,00 Kč

15 300,00 Kč

15 000,00 Kč

par. 3319 Ostatní záležitosti kultury

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

par. 3326 Pořízení, zachování a obnova kult.dědictví

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

par. 3341 Rozhlas a televize

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

par. 3399 Ostatní záležitost kultury

70 000,00 Kč

80 000,00 Kč

70 000,00 Kč

par. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

6 000,00 Kč

18 800,00 Kč

40 000,00 Kč

par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže

6 000,00 Kč

7 500,00 Kč

7 500,00 Kč

par. 3612 Bytové hospodářství (Sociální byty)

0,00 Kč

197 500,00 Kč

1 000 000,00 Kč

par. 3613 Nebytové hospodářství

72 000,00 Kč

130 500,00 Kč

50 000,00 Kč

par. 3631 Veřejné osvětlení

45 000,00 Kč

45 000,00 Kč

50 000,00 Kč

par. 3632 Pohřebnictví

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

par. 3639 Kom. služby a územ. rozvoj

1 700 000,00 Kč

2 135 700,00 Kč

1 600 000,00 Kč

par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

210 000,00 Kč

210 000,00 Kč

254 000,00 Kč

par. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

44 000,00 Kč

52 000,00 Kč

44 000,00 Kč

par. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

par. 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

par. 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zel

300 000,00 Kč

455 800,00 Kč

300 000,00 Kč

par. 3799 Ostatní ekologické záležitosti (projekt dešťovka)

0,00 Kč

249 000,00 Kč

0,00 Kč

par. 4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizp.

3 600,00 Kč

7 100,00 Kč

7 000,00 Kč

par. 5212 Ochrana obyvatelstva

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

par. 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

18 000,00 Kč

18 000,00 Kč

10 000,00 Kč

par. 5512 Požární ochrana (rekonstrukce CAS 1300000, hasička 500000)

590 000,00 Kč

1 599 500,00 Kč

1 890 000,00 Kč

par. 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany

2 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

par. 6112 Zastupitelstvo obce  

1 130 000,00 Kč

906 500,00 Kč

700 000,00 Kč

par. 6115 Volby do ZO

0,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

par. 6118 Volba prezidenta republiky

20 000,00 Kč

26 400,00 Kč

0,00 Kč

par. 6171 Činnost místní správy

700 000,00 Kč

705 000,00 Kč

705 000,00 Kč

par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

par. 6320 Pojištění

37 000,00 Kč

37 500,00 Kč

38 000,00 Kč

par. 6399 Ostatní finanční operace

0,00 Kč

240 000,00 Kč

120 000,00 Kč

par. 6402 Ostatní činnosti

14 000,00 Kč

264 000,00 Kč

35 000,00 Kč

Výdaje celkem

8 981 100,00 Kč

11 684 200,00 Kč

9 085 500,00 Kč

Financování

Schválený rozpočet 2018

Skutečnost/oček. plnění 2018

Rozpočet na rok 2019

Pol. 8115 Změna stavu na účtu u KB

2 949 100,00 Kč

3 272 100,00 Kč

2 700 500,00 Kč

Pol. 8124 Splátka úvěrů (OD-101200, nákup č.p.54-190 800 Kč)

-364 300,00 Kč

-364 300,00 Kč

-292 000,00 Kč

Financování celkem

2 584 800,00 Kč

2 907 800,00 Kč

2 408 500,00 Kč

                                                                                                                                                                      Miloslav Masařík

                                                                                                                                                                       Starosta obce

Schváleno Zastupitelstsvem obce Snovídky dne 19.12.2018 usnesením č. 2/6.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 21.12.2018

Sňato dne:

Podrobný rozpis je k nahlédnutí  v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Snovídky .